Posts tagged: adwokat Bytów

Zatrzymanie jako środek pozbawienia wolności

adwokat Bytów.

Zatrzymanie jako środek pozbawienia wolności. Komentuje adwokat Bytów Dawid Jach: Zatrzymanie przez policję może spotkać każdego człowieka (wyjątkiem są oczywiście osoby posiadające immunitet). Środek ten stosuje się bowiem w celu wyjaśnienia sprawy, a podstawą do zatrzymania jest podejrzenie o popełnieniu przestępstwa lub wykroczenia. Wystarczy zatem, że ktoś wskaże nas jako osobę, która dokonała kradzieży. Warto wiedzieć, jakie prawa przysługują osobie zatrzymanej w takiej sytuacji.
Przede wszystkim, osoba zatrzymana może odmówić udzielenia zeznań do czasu otrzymania pomocy medycznej oraz prawnej. Zatrzymany może także niezwłocznie złożyć zażalenie na decyzję organów ścigania, którą sąd rozpatruje w najkrótszym możliwym czasie. Jeśli sąd przychyli się do wniosku osoby zatrzymanej i orzeknie bezpodstawność zatrzymania, osoba poddana karze jest zwalniana do domu. Kolejnym prawem jest możliwość wnioskowania o odszkodowanie za niesłuszne zatrzymanie.
Pozbawienie wolności w postaci zatrzymania stosuje się do momentu wyjaśnienia wszystkich okoliczności zdarzenia, co nie może trwać dłużej niż 48 godzin. W tym czasie prokuratora może jednak złożyć wniosek o zastosowanie środka zapobiegawczego w postaci aresztu tymczasowego na okres trzech miesięcy.